• Bedre, mere bæredygtige beslutninger,
  • større tillid til systemet,
  • opbakning til offentlige beslutninger,
  • uddelegering af ansvar og magt,
  • det offentlige som partner og ikke serviceorgan,
  • BORGERNÆRT DEMOKRATI

Bedre demokrati er Danmarks eneste non- profit organisation, som arbejder tværpolitisk og uafhængigt i kommuner og Folketing. Vi arbejder for et bedre demokrati, hvor borgere og institutioner har lyst til, mulighed for og tillid til at deltage sammen om at skabe og videreføre vores demokratiske samfund. 
Vi undersøger, rådgiver og informerer om metoder for borgerinddragelse og samskabelse, og hvordan de kan overføres til det danske system. 

Samarbejdet med andre NGO’er, virksomheder, borgere, politikere og administratorer er afgørende for vores arbejde. 

Frivilligt arbejde er også velkomment, og her kan man arbejde med projektarbejde, organisationsudvikling, hjemmeside, kommunikation, og meget andet. Kontakt os!

Se under punktet ‘kommende projekter’ i menuen, og kom gerne med forslag til samarbejde!

Ved forslag til partnerskab, samarbejde, nye projekter eller bare et link til noget god viden, kontakt os da på:
Mail: mail@medborgerskab.org
Eller på find os på Facebook

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Vi afsluttede juni ’20 projektet “Demokratisk mesterlære” i Assens Kommune.
Og vi er nu, med støtte fra Tuborgfondet, i gang med rekrutteringen til et tilsvarende projekt i Folketinget.

Formålet med projektet er at udbrede viden om og indsigt i de demokratiske processer og værktøjer i Folketinget, med fokus på samskabelse og borgerinddragelse.
Ved at parre engagerede unge i alderen 15 – 25 år med et medlem af Folketinget i 4 måneder, vil vi sætte demokratiske cirkler i bevægelse.

Projektperiode
December 2020 – marts 2021

Del gerne dette opslag med interesserede unge:

Invitation til Demokratisk mesterlære
Læs mere om vores projekter i menuen herover.