Repræsentantskabet

Vi er i gang med at samle et repræsentantskab af fagfolk og interessenter fra organisationer, virksomheder, universiteter, kommuner, politiske partier, borgergrupper og andre, som kan holde os på sporet, netværke, dele viden, samarbejde og sikre, at vi også arbejder i deres retning.