Unge i demokratisk mesterlære

Med hjælp fra Tuborgfondet fik vi, over 4 måneder i foråret 2020, mulighed for at få unge i lære hos politikere i Assens byråd, og projektet kommer til Folketinget i december 2020. Fokus er at træne unge til at blive kommende demokrater og ikke specielt politikere. De unge bliver parret med en politiker fra en anden politisk retning end deres egen for at sikre debat mellem dem. De unge kommer på workshops i kommunen eller Folketinget som organisation, politisk debat og argumentation og borgerinddragelse. De unge følger deres politiker til byrådsmøder, gruppemøder og udvalgsmøder og andre arrangementer, og får inden da en grundig indførelse i strategi, dagsorden, og netværk.