Nyhedsbrev nr. 1, august 2019.

 Vores hjemmeside er oppe, og det første projekt er på: Sofia er i gang med at undersøge graden af nærdemokrati i Assens kommune. Assens kommune har 14 lokalråd, som har indflydelse på byrådets beslutninger. Spørgsmålet er, hvordan disse lokalråd bliver dannet: bliver medlemmerne stemt ind eller bliver de udvalgt af andre medlemmer eller politikere og er deres debatter og vedtagelser inkluderende eller bliver der lavet studehandler i krogene? Projektet kommer til at tage lang tid og vil ende ud med en rapport, som vil præsentere analyser af graden af demokrati i lokalrådene. 

 Vi har også god kontakt til Assens kommune og vi er blevet medlem af Udvikling Assens, som laver netværksarbejde på Fyn, og som kan støtte os når vi skal bruge lokaler, kontakt til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Disse kunne også tænkes at ville støtte os i vore projekter, enten økonomisk eller med knowhow og manpower (eller womanpower). Udvikling Assens hjælper også deres medlemmer ved at udbyde kurser i Sociale medier, salg af budskaber, fundraising o.l., som er relevant for foreninger. 

 Centeret har oprettet en database for eksperter og fagpersoner inden for statskundskab, sociologi, samfundsfag, dataanalyse og andre områder, som vi kan trække på når der er projekter, der skal gennemføres. Det giver også et billede af, hvordan det ser ud i Danmark for eksperter. 

Fundraisere og IT- folk er også velkomne. Annoncen er slået op på Jobdanmark, sociale medier og universiteternes jobbanker, hvor I kan se den. Hvis I kender til fagpersoner, som burde inkluderes i databasen, må I meget gerne give Sofia besked. 

 Sofia har desuden været på kurser i fundraising, revision og bogføring, og skal nu i gang med at søge om midler til almindelig drift af centeret, men også til at gennemføre ovenstående rapport om Assens kommune nærdemokrati. 

Der bliver også overvejet, hvorvidt vi skal få et fundraisingfirma til at skaffe penge til vore projekter i stedet for at gøre det selv, og det får I selvfølgelig mere at vide om. 

 Der er flere spændende planer: bla har vi kontakt til Indenrigsministeriet, Alternativet, og Radikale, som vi måske kan bruge i forbindelse med at blive nationalt videnscenter. Mærkeligt nok er Dansk Folkeparti også inde i billedet. Vi har også meget relevante kontakter i udlandet, men mere om det senere. Lige nu handler centerets arbejde mest om at skabe netværk og kontakter.

 Bestyrelsen vil blive inviteret på frokost til efteråret, så kan I mødes og vi kan diskutere centerets planer. Der kommer et nyhedsbrev en gang om måneden, og kontakt endelig Sofia, hvis der er spørgsmål eller foreslag eller ønsker.