Nyhedsbrev nr. 2, september 2019.

 Siden sidste nyhedsbrev er der sket meget i netværksafdelingen. Sofia er i gang med at møde politkere fra alle partier for at høre, hvad deres niveau af viden om borgerinddragelse er. Det viser sig, at niveauet generelt er ret lavt, da mange politikere mener, at de er mægtigt borgernære alene af den grund, at de er blevet valgt af borgerne. Adspurgt om deres interesse i borgerinddragelse, så er den stor, omend spørgsmålet bliver mødt med undren. 

Dette bekræfter tesen om, at politikerne gerne vil være borgernære, og tror, at de er det, men ikke har de rigtige redskaber eller viden om det.

 Sofia mødtes med Jens Henrik Thulesen Dahl, folketingsmedlem fra Fyn som, efter lidt diskussion om, hvorvidt borgerforeslag er særligt nært, slog ud med armene og sagde: ” Jamen hvorfor kommer borgerne ikke med flere borgerforeslag?!” Dette udsagn viser, at selve ideen om borgerforeslag nok er fint, men at borgerne jo også skal vide, hvordan processen er for at kunne bruge det. Man skal nemlig stadig lobby’e.

Derfor vil centeret organisere en workshop for folketingsmedlemmer, så de kan få lidt hjælp.

 Konklusionen på de sendte ugers research er, at ordet “borgerinddragelse” er et modeord, og at mange borgerne faktisk ikke mener, at de mange borgermøder, borgerarrangementer, open-space arrangementer o.l., som er dukket op i den seneste tid, er særligt inddragende, men mere har skær af at være borgerinformation.

 Kommunernes borgerråd, derimod, ser ud til at fungere fint. Sofia har undersøgt og spurgt medlemmer, formænd, lokale partier og byråd i Assens kommune, Odense kommune og Faaborg- Midtfyn kommune om, hvordan samarbejdet er, om der er små studehandler, om der er reel inddragelse eller om det er skind- demokrati. De fleste adspurgte, og selv Alternativet er glade for borgerrådene. Noget mærkeligt er, at SDU ikke er i gang med at undersøge borgerrådene. Center for medborgerskab har derfor lagt et foreslag op på Institut for Statskundskab, hvor vi tilbyder vores assistance til et evt studieprojekt.

 Centeret er jo i gang med at lave en database for fagfolk, som vi kan trække på, når vi har projekter, som skal gennemføres. Vi har nu sociologer, retorikere og undervisere, som kan hjælpe, og vi er også i gang med at undersøge, hvordan vi kan få en praktikant ud i 8 uger fra Jobcenteret. Eller om vi skal have frivillige, som kan hjælpe med sociale medier, IT og andet. Jobmessen i Odense den 12.9. var lærerigt og interessant, og centeret er nu tilknyttet flere jobportaler, som vi kan trække på i tilfælde af arbejde. 

Flere ideer eller foreslag til projekter modtages med kyshånd.

 Sofia skal i oktober til Taiwan til en konference i direkte demokrati, arrangeret af EU, Taiwan universitet og Global Forum for Modern Direct Democracy. Taiwan har en unik konstellation af borgerråd, som sidder direkte i parlamentet og rådgiver politikerne, og som borgerne er medlem af på skift. Det bliver interessant at se, hvad forskellen er fra den måde, de gør det på i Spanien, Holland og Schweiz. 

Hvis I har ønsker om, hvad eller hvem jeg skal kontakte eller høre om, så skrive til mig.

 Efter at have undersøgt sagen beskrevet i sidste nyhedsbrev omkring at være nationalt videnscenter på lige fod med VIVE, er Sofia kommet frem til, at der er 3 muligheder:

1: vi kan forlægge sagen direkte til Astrid Krag ( indenrigsminister)

2: vi kan samle en gruppe Folketingsmedlemmer, som kan fremlægge det som foreslag i folketinget eller

3: vi kan samle de 50.000 underskrifter og lave et borgerforeslag. 

Sagen undersøges stadig.