Nyhedsbrev nr. 4, november 2019.

Her i november har centeret en virksomhedspraktikant fra Odense jobcenter. Kay har en kandidat i læringsprocesser og har hjulpet centret med at udforme projektbeskrivelsen for vores første større projekt: demokratisk mesterlære for 15-25- årige i Assens og Odense kommuner og i Folketinget. De unge skal følges med en politiker i 6 måneder, deltage i workshops med borgerinddragelse som fokus, og være ungrådgiver for politikerne. De skal deltage i gruppemøder, udvalgsmøder og møder i byrådet og Folketingssalen, og de skal stille undrende spørgsmål til politikerne om borgerinddragelse og derved gøre politikerne bevidste om gode principper for dette.

De unge får en forståelse for politikernes situation og bliver bedre fremtidige politikere.

 Centeret har søgt Kulturministeriets folkeoplysningspulje, Fynske bank fond og DUF om midler til projektet, og vi håber at have pengene så vi kan starte på det til januar. 20 politikere i de 2 byråd vil gerne deltage, og Folketingspolitikerne er også positive. Stine Skot fra Brønshøj- Husum lokaludvalg har tilbudt at hjælpe med at søge midler, og vil også være projektleder på Folketingsdelen. Sofia er projektleder på kommunedelen. Men vi mangler en frivillig facilitator til workshops, så sig endelig til, hvis I kender en sådan, for alle i bestyrelsen kender jo folk, som underviser. 

De 2 kommunaldirektører, Jens Ulrich (PhD i samskabelsesprocesser) og Danmarksmesteren i debat vil være oplægsholdere på workshopsene.

 Vi har også nogle mindre projekter: vi skal i samarbejde med foreningerne ‘Sager der samler’ og ‘Handelmod’ i Århus til at arbejde for at få andre kommuner til at holde Morgenpolitik hver anden uge som optakt til byrådsmødet. Her kan borgere, politikere, ansatte, virksomheder og andre interessenter komme og få gennemgået og forstå dagsordenen for byrådsmødet. Det støtter kommunernes mål om at være borgerinddragende.

 Centeret er blevet inviteret til Alternativet Assens’ foreningsmøde i december, da de søger hjælp til at den generelle debat i kommunevalget 2021 bliver drejet hen på borgerinddragelse. De vil leje pop-up kontorer i kommunen og invitere til debat. Jeg er dog forsigtig med, at vi ikke bliver forbundet med Alternativet, da centeret ikke er politisk. Men borgerinddragelse er vi med på!

 Det nationale videncenter, som jeg tidligere har omtalt, er stadig på tapetet. Vi har dog talt med organisationerne WeDoDemocracy, Mandag morgen, Teknologirådet og Center for borgerdialog om dette, og vi er enige om, at det bliver svært at skabe et nationalt videncenter, som er uafhængigt. Alternativerne er at skabe en paraplyorganisation eller et fagligt netværk eller et demokratipanel, som har en rådgivende funktion i forhold til ministeriet. 

 Teknologirådet vil over vinteren invitere interessenter til møder for at finde en løsning, og vi følger selvfølgelig med.

 Der findes flere virksomheder, såsom Mandag morgen, som arbejder for demokratiudvikling for profit, og der er en del forvirring omkring, hvad de forskellige begreber betyder: inddragelse, indflydelse, samskabelse etc. 

Paradoxet er, at vi har brug for et fælles center, men at vi ikke kan få det det før vi bliver enige. Men vi er enige om, at det er nu, der er grøde i debatten, at det skaber muligheder, og at borgerinddragelse er fremtiden for et velfungerende demokrati.

 Den aflyste bestyrelsesfrokost må vi holde efter al julehalløjsaet, så er det måske nemmere at afse tid til det. I mangler jo stadig at møde hinanden!

 Vi mangler 1-3 personer i bestyrelsen, og jeg mangler 1 person til at sparre med om projekterne, så sig endelig til, hvis I har forslag eller kender nogen, der vil arbejde med at udvikle vores demokrati således, at vi stadig har det om 30 år. Demokratiet skal jo holdes levende, og det er ikke nok kun at stemme når der er valg.