Vedtægter, referater og regnskab

page1image14690048
page1image15091952
page2image14726352
page3image14728016

Regnskab 2019, Center for medborgerskab, nu: Bedre demokrati

Indtægter: 

Skat 2970

Donation 8505,60

Udgifter:

printer: 331

domæne på internet 448

Bankkonto i Totalbanken 800

Kursus i fundraising        4062,50

jobannonce på Jobdanmark        1495

Unoeuro opdatering af webhotel 224,10

kursus I iværksætteri 350

konference Civilsamfundets Fællesdag. 995

Resultat:         0 

page2image14737952
page3image14680688
Regnskab 2020


Indtægter

Donationer:     3929,40

Udgifter

Simply.com     179,40
revisor. 3750,00


———————
Resultat:         0 kr


Tilgodehavender:         0 kr


Aktiver pr 30.5. 2021:                   0 kr


Seperate regnskaber:


Fondsmidler fra Tuborgfondet til projekt Unge i demokratisk mesterlære, Assens: 29.102,40 kr:


Oplæg om demokratisk debat, ved Frederik Vad:   2000,00
Transport, Frederik Vad:   318,00
Transport, Frederik Vad:    318,00
Oplæg om samskabelse, inkl. transport, ved Jens Ulrich: 5706,00
Forplejning:     555,45
Forplejning:     204,95
Projektledelse:         20.000,00—————————————————————————————————
I alt: 29.102,40 kr