Kommende projekter

Blended learning for politikere: I forbindelse med COK’s Kattegatkursus for nyvalgte kommunalpolitikere, vil vi tilbyde konkret viden og værktøjer til god samskabelse. Det skal være form af småfilm om borgerinddragelse, links til ny viden, en lille håndbog og andre konkrete værktøjer.

APP: vi vil udvikle en app, som politikere kan bruge for at sikre, at gode principper for samskabelse bliver brugt, når de lovgiver.

Samskabelsesambassadører: vi vil udforme et program, hvor politikere kan blive deres byråds ambassadør i samskabelse. Ambassadøren skal rådgive byrådet i gode principper for borgerinddragelse og være den, man kan komme til, hvis man skal have kontakt til Bedre demokrati eller andre fagfolk indenfor området.

Samskabelsesbarometer: en side, hvor kommunerne og Folketinget får points for deres grad af samskabelse, målt ud fra parametre som: forventningsafklaring, tidspunktet for inddragelse af deltagerne, løbende information til deltagerne, lødig information til deltagerne fra fagfolk, deltagernes grad af medbestemmelse, og andet. Se desuden OECD’s guidelines her http://bedredemokrati.org/?page_id=335

FORSLAG TIL MINDRE PROJEKTER:

  • Kampagnen #samskabelse, hvor man, lignende #metoo, kan dele gode eller mindre gode eksempler på borgerinddragelse.
  • En whistleblowerordning, hvor man kan gøre opmærksom på pseudo- borgerinddragelse eller misbrug af offentlige midler.
  • Live streaming af byrådsmøder.
  • Åbent brev til kommunerne, hvor vi tilbyder vores hjælp til at de kan gøre deres borgerinddragelse bedre.