Nyhedsbrev nr. 9, november 2020

Kære medlemmer.

 Vi er nu godt i gang med projektet ‘Unge i demokratisk mesterlære 2.0’, hvor 19 unge 15-25- årige vil følge 19 Folketingspolitikere i deres arbejde, fra 1. december og 4 måneder frem. Vi har fået politikere med fra hele det politiske spekter, og de bliver matchet med unge fra modsat ende, så vi sikrer en vis debat og så de kan øve sig i at lytte og respektere hinanden.

De unge og de politikere, som vil, kommer på workshops i Folketinget som organisation, politisk argumentation, borgerinddragelse og samskabelse og demokrati fitness (styrk din demokrati-muskel).   

 De unge vil følge politikernes kalender, og kommer med til udvalgsmøder, gruppemøder, møder i salen, valgkamp og andet, som politkerne inviterer dem med til.

Vi har lavet en lukket Facebook- side, hvor de unge kan dele deres refleksioner og læring, og de vil løbende modtage små opgaver og artikler til læsning og inspiration.

Vi fik 50 temmeligt gode ansøgninger fra dygtige unge mennesker, og vi har udvalgt dem, så de bredt repræsenterer den danske befolkning, fra forskellige uddannelser og baggrunde. Vi ville gerne have haft allesammen med!

 Som jeg skrev sidst, er I alle velkommen til at skrive artikler eller posts til hjemmesideneller sociale medier. Det kan være om samskabelse, som I selv oplever det i jeres egne kommuner eller i Folketinget. Eller måske om forskellige samskabelsesmetoder, som I kan se virker. Eller måske om glæden ved at lave frivilligt arbejde? Eller noget helt fjerde. Så kan hjemmesiden blive mere dynamisk, og jeg modtager også gerne gode råd om, hvordan hjemmesiden kan bliver mere brugervenlig. Der er feks ingen, som melder sig ind i foreningen via hjemmesiden, og det kan være fordi processen er svær at gennemskue, tænker jeg.

 Salg og kommunikation er svært at udøve, og næstformand Carsten Sindvald og jeg ( formand Sofia) har derfor været på salgskursus. Vi skal nemlig gerne have flere medlemmer i foreningen, og udbredt viden om, at der findes en anden måde at have demokrati på end den nuværende. På kurset lærte vi bla. at være klar til modargumenter.

 Med inspiration fra Martin A. Hansen- foreningen og foreningen Red Lillebælt, er vi desuden ved at udarbejde en folder, som skal omdeles og lægges på biblioteker og kulturcentre. Red Lillebælt har på kort tid fået 400 medlemmer ved almindeligt fodarbejde, siger de.

 Vi har brug for hjælp til opdatering af hjemmeside, fundraising, projektledelse- eller assistance, sociale medier, organisationsudvikling, kort sagt alt, så del endelig! Det er også oplagt at lave studieprojekter om samskabelse eller foreningsarbejde, så tag fat i jeres bekendte, som studerer. Det er sundt, lærerigt og givende at lave frivilligt arbejde, og så er man en del af noget større. Og vi har masser af potentielle projekter.

 Og til sidst en god nyhed: efter en hel del pres fra min side, ser det nu til, at Assens kommune er åbne overfor at etablere en borgersamling som metode til at udarbejde deres klimaplan 2030. Vi har holdt de første møder om, hvem, der ellers skal med til at planlægge forløbet, og hvordan vi får borgerne bredt repræsenteret når vi går i gang.

Det er et spændende projekt, og jeg håber, at kommunen er samarbejdsvillig og ikke allerede har taget beslutningerne om klimaplanen, for så er der jo ingen grund til, at vi laver en borgersamling! Og så er der ingen samskabelse, men kun borgerinddragelse.

 Hilsen Sofia Svensson

Kære medlemmer.

 Vi er nu godt i gang med projektet ‘Unge i demokratisk mesterlære 2.0’, hvor 19 unge 15-25- årige vil følge 19 Folketingspolitikere i deres arbejde, fra 1. december og 4 måneder frem. Vi har fået politikere med fra hele det politiske spekter, og de bliver matchet med unge fra modsat ende, så vi sikrer en vis debat og så de kan øve sig i at lytte og respektere hinanden.

De unge og de politikere, som vil, kommer på workshops i Folketinget som organisation, politisk argumentation, borgerinddragelse og samskabelse og demokrati fitness (styrk din demokrati-muskel).   

 De unge vil følge politikernes kalender, og kommer med til udvalgsmøder, gruppemøder, møder i salen, valgkamp og andet, som politkerne inviterer dem med til.

Vi har lavet en lukket Facebook- side, hvor de unge kan dele deres refleksioner og læring, og de vil løbende modtage små opgaver og artikler til læsning og inspiration.

Vi fik 50 temmeligt gode ansøgninger fra dygtige unge mennesker, og vi har udvalgt dem, så de bredt repræsenterer den danske befolkning, fra forskellige uddannelser og baggrunde. Vi ville gerne have haft allesammen med!

 Som jeg skrev sidst, er I alle velkommen til at skrive artikler eller posts til hjemmesideneller sociale medier. Det kan være om samskabelse, som I selv oplever det i jeres egne kommuner eller i Folketinget. Eller måske om forskellige samskabelsesmetoder, som I kan se virker. Eller måske om glæden ved at lave frivilligt arbejde? Eller noget helt fjerde. Så kan hjemmesiden blive mere dynamisk, og jeg modtager også gerne gode råd om, hvordan hjemmesiden kan bliver mere brugervenlig. Der er feks ingen, som melder sig ind i foreningen via hjemmesiden, og det kan være fordi processen er svær at gennemskue, tænker jeg.

 Salg og kommunikation er svært at udøve, og næstformand Carsten Sindvald og jeg ( formand Sofia) har derfor været på salgskursus. Vi skal nemlig gerne have flere medlemmer i foreningen, og udbredt viden om, at der findes en anden måde at have demokrati på end den nuværende. På kurset lærte vi bla. at være klar til modargumenter.

 Med inspiration fra Martin A. Hansen- foreningen og foreningen Red Lillebælt, er vi desuden ved at udarbejde en folder, som skal omdeles og lægges på biblioteker og kulturcentre. Red Lillebælt har på kort tid fået 400 medlemmer ved almindeligt fodarbejde, siger de.

 Vi har brug for hjælp til opdatering af hjemmeside, fundraising, projektledelse- eller assistance, sociale medier, organisationsudvikling, kort sagt alt, så del endelig! Det er også oplagt at lave studieprojekter om samskabelse eller foreningsarbejde, så tag fat i jeres bekendte, som studerer. Det er sundt, lærerigt og givende at lave frivilligt arbejde, og så er man en del af noget større. Og vi har masser af potentielle projekter.

 Og til sidst en god nyhed: efter en hel del pres fra min side, ser det nu til, at Assens kommune er åbne overfor at etablere en borgersamling som metode til at udarbejde deres klimaplan 2030. Vi har holdt de første møder om, hvem, der ellers skal med til at planlægge forløbet, og hvordan vi får borgerne bredt repræsenteret når vi går i gang.

Det er et spændende projekt, og jeg håber, at kommunen er samarbejdsvillig og ikke allerede har taget beslutningerne om klimaplanen, for så er der jo ingen grund til, at vi laver en borgersamling! Og så er der ingen samskabelse, men kun borgerinddragelse.

 Hilsen Sofia Svensson