Nyhedsbrev nr 10, december 2020

Kære venner af demokratiet

 Vi er nu ved at få samlet vores repræsentantskab, som består af fagfolk fra politik, borgergrupper, foreninger og firmaer, som arbejder med samskabelse, og som vil være med til at holde Bedre demokrati på sporet, netværke og komme med faglig input til vores arbejde. Efter nytår skulle repræsentantskabet gerne være etableret, så de kan blive præsenteret for hinanden, og de vil mødes i forbindelse med generalforsamlingen til foråret.

 Projektet ‘Unge i demokratisk mesterlære’ har fået en flyvende start, og de unge og deres politikere er godt i gang med at mødes. Vi blev taget godt imod af Folketinget, trods møde- restriktioner, og den første workshop med Henrik Dam Kristensen blev online, men det var en god oplevelse for alle. Stine Skot, projektleder på projektet, er guld værd.

 Vi har designet en spiseseddel, som vi kan have med når vi er ude i verden. Den er vedhæftet jeres mail. Spisesedlen kan printes ud og man kan sætte kryds ved det frivillige arbejde, som man kan hjælpe Bedre demokrati med. I må endelig dele spisesedlen ud, og man kan bare skrive til mig på mail@medborgerskab.org, hvis man ikke med det samme kan levere den udfyldte seddel tilbage til jer.

 Vi er ved at få en god liste af kontaktpersoner i de største danske kommuner, og kan derfor gå i gang med Samskabelsesbarometeret, som skal måle kommunernes forsøg på samskabelse og borgerinddragelse ud fra forskellige parametre. Barometret lægges ind på vores hjemmeside, og det bliver en kvalitativ måling af kommunernes arbejde.

 Som sædvanligt, vil jeg opfordre til, at I skriver indlæg eller artikler til hjemmesiden, og kommer med forslag til projekter og kontakter. I kan feks skrive om gode eller mindre gode eksempler på borgerinddragelse, eller måske nogle tanker omkring dette. Vi skal gerne bruge corona- restriktionerne som anledning til at reagere, og ikke som undskyldning for ikke at reagere.

 Bedre demokrati har også brug for hjælp til at lave foldere, hjemmeside, sociale medier, kommunikation, projektassistance, og kom selv med mere.

 Vær også opmærksom på, at der er generalforsaming til foråret, så overvej om I vil stille op til bestyrelsen.

Dette bliver årets sidste nyhedsbrev, og jeg ønsker jer alle en god jul og et bedre nytår!

Hilsen Sofia.