Kend dagsordenen

Bedre demokrati kan se, at mange borgere ikke forstår sproget eller processen i et byrådsmøde, og vi inviterer derfor alle borgere i Assens kommune til projekt ‘Kend dagsordenen’; byrådsmedlemmerne Charlotte Kjær, Nikolaj Leed Henriksen eller Henrik Jørgensen vil hjælpe til at forstå dagsordenen for byrådsmøderne hver måned.

Projektet er inspireret af foreningen Sager der samler i Aarhus.

 Første Kend dagsordenen bliver fredag den 28. april kl 11- 12.30, og derefter bliver det før hver byrådsmøde, ligeledes kl 11.

 Formålet er at flytte borgere og politikere tættere på hinanden og opnå en forståelse for hinandens ståsted. Både borgere og politikere lytter, lærer og stiller forståelsesspørgsmål, men diskuterer ikke politik. Kend dagsordenen vil kun finde sted såfremt mindst en af politikerne kan møde op.

 Dagsordenen for månedens byrådsmøde kan findes på kommunens hjemmeside. Vi vil udpege et punkt, som vi vil tale om, og fortsætte indtil tiden er gået, i en god tone og uden at skulle have ret.

Arrangementet foregår online og man kan skrive til mail@medborgerskab.org for et link.