nyhedsbrev nr 11

Nyhedsbrev nr 11, april 2021.

Kære støtter.

 Projektet Unge i demokratisk mesterlære i Folketinget er næsten slut, og vi kan begynde at sammenfatte en evaluering til Tuborgfondet, som har støttet projektet økonomisk. Projektleder Stine Skot har været fantastisk til de unge, og meget velstruktureret og iderig. Har I brug for en projektleder, anbefaler jeg Stine Skot.

De unge har iøvrigt også været positive og glade for projektet, og vi har holdt noget, der lignede et online cocktailparty som afslutning. De unge skriver hver et debatindlæg, som de deler enten på SoMe eller i pressen, og vi vil samle indlæggene og sende dem ud til foreninger, politikere, presse og andre, som kan få gavn de unges input.

På foranledning af bla MF Orla Hav, tænker vi nu på at skabe et unge- panel eller en konference, som skal give politikerne anbefalinger omkring, hvordan de kan komme tættere på de unge borgere. Ved en af workshoppene var dette det store spørgsmål: hvor er de unge og hvordan får de en stemme? Vi vil se om de samme unge fra projektet vil danne et nationalt panel, og derefter udgive deres anbefalinger til politikerne.

 Vores projekt ‘Kend dagsordenen’ starter op den 28. april. 3 byrådsmedlemmer fra Assens kommune: Charlotte Kjær, Nikolaj Leed Henriksen og Henrik Jørgensen har sagt ja til at mødes med borgere i Assens kommune online kl 11 før hver byrådsmøde. Vi vil udpege et eller to punkter på dagsordenen og stille spørgsmå og diskutere, så både borgere og politikere lærer af hinanden. Tonen bliver venlig og man skal ikke have ret.

Projektet skal få borgere og politikere tættere på hinanden, i tillid og respekt. Projektet er inspireret af foreningen Sager der samlers projekt ‘Morgenpolitik’ i Århus kommune, hvor de har erfaret, et der bliver taget bedre beslutninger og tilliden mellem borgere og politikere er større når man sammen gennemgår dagsordenen for byrådsmøderne.

 Foreningen har fået kontakt til 3 frivillige, som gerne vil hjælpe med administrative opgaver, og også med projekter. En er tech- nørd og kan hjælpe med hjemmeside og SoMe. En har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og en har erfaring som offentlig leder og med samskabelse. Hun har bla været med til at lave forlægget til de ungeråd, som findes i alle kommuner. Det er helt vidunderligt at få hjælp!

 Formanden Sofia har besluttet sig for at stille op til kommunalvalget i Assens kommune, og derfor kan foreningsarbejdet blive lidt nedtonet indtil valget den 16. november. Vi vil dog udnytte kommunalvalget til at invitere alle kandidaterne til 3-4 vælgermøder de næste 7 måneder, således at borgerne kan høre deres bud på emner som: 

Hvordan skaber vi bedre borgerinddragelse i kommunen?

Hvordan giver vi borgerne bedre demokratisk selvtillid, så de deltager mere i demokratiet?

Hvordan inddrager vi borgerne mere i kommunens beslutninger?

Hvordan får politikerne bedre kontakt til borgerne?

Etc.

 Et af vore bestyrelsesmedlemmer, Carsten Sindvald, er nu kommet i tvivl om, hvordan og hvorvidt vi skal støtte FNs verdensmål, og han vil derfor sammenfatte en forklaring på hans tvivl. Vi tænker, at det kan blive emnet for årets generalforsamling i maj, og vi kan sammen drøfte om vi skal støtte målene. Dato for generalforsamling følger, og ligeledes Carstens dokument.

Jeg vil til slut gerne sende jer nogle links til vellykket samskabelse, som foregår i Danmark lige nu, og som inspirerer os til vores arbejde:

https://borgersamling.albertslund.dk

https://borgersamling.rudersdal.dk

https://www.sammenomaarhus.dk/mobilitet

Hilsen Sofia.