De står bag:

Bestyrelsen:

Sofia Katrine Svensson er forkvinde, leder og stifter af Bedre demokrati. Hun er uddannet i statskundskab med fokus på valgadministration, demokratiske processer, dataanalyse, kvalitativ analyse og mobilisering af vælgere. Hun er også uddannet lærer med fokus på samarbejdsprocesser og konflikthåndtering. Hun har desuden kurser i kommunikation, menneskerettigheder og globalisering, projektledelse og ledelse, og i Appreciative Inquiry.

Sofia er international valgobservatør og har samarbejdet med mange organisationer som: OSCE, Amnesty international, Dansk flygtningehjælp og Democracy International.

Sofia har bestyrelsesposter i Foreningen VIS, Tommerup lokalråd og COOP lokalbestyrelse, og er fynsk repræsentant for erhvervsnetværket LadiesFirst.

Næstformand Carsten Sindvald er musiker, forfatter, korleder og underviser og meget engageret i samfundsforhold, borgerinddragelse, demokratisk debat og lige muligheder.

Han har i mange år arbejdet som organist og har haft poster som tillidsmand.

Finn Henriksen er underviser og musiker og er med i foreningen Bedre Demokrati da han mener, det er vigtigt at forholde sig kritisk til, om vores demokrati er så åbent og selvfølgeligt, som vi bryster os af.

Vi skal tage debatten om, hvorvidt vi til stadighed har vor grundlovssikrede demokratiske indflydelse når vi ved et folketingsvalg stemmer politikere ind, men også om vi bliver hørt i løbet af valgperioden, når det politiske forhandlingsspil finder sted. Ikke kun på Christiansborg, men også i nær-demokratiet.

Hvordan kan vi hjælpe politikere til at inddrage borgerne i deres beslutninger og hvordan lukker vi afstanden mellem borgere og politikere?

Bedre demokrati tager initiativ til en direkte, upolitisk dialog med politikere, borgere, virksomheder og andre interessenter.